Tarieven

Terzake van het gebruik van de begraafplaats alsmede voor de diensten en  vergunningen, die in verband daarmee door het bestuur van de stichting worden verleend, worden de volgende tarieven in rekening gebracht

Harich

Voor het verlenen van het uitsluitend recht (art. 12 en 13) tot het doen begraven en begraven houden van wordt geheven: voor een periode van tenminste 10 jaar en maximaal 20 jaar betaald u voor 20 jaar in Harich

€ 750,- per 20 jaar

Verlengen in Harich voor 10 jaar:

€ 250,- per 10 jaar

Urn plaatsen en verlengen 10 jaar:

€ 250,- per 10 jaar

Ruigahuizen

Voor Ruigahuizen 20 jaar tarief:

€ 1850,- per 20 jaar

Verlengen in Ruigahuizen 10 jaar:

€ 950,- per 10 jaar

Urn plaatsen en verlengen 10 jaar:

€ 250,- per 10 jaar

Tarief voor inwoners van Harich of Ruigahuizen vraag de beheerder
.
Grafrecht eigenaren die per jaar betalen, geld artikel 16 lid 3 van het reglement.
.
Voor een uitvaart op de begraafplaatsen, gelden de dan geldende tarieven voor grafdelven en gebruik faciliteiten.