Stichting Kerkhoven Harich-Ruigahuizen

Welkom op de website van de Stichting Kerkhoven Harich en Ruigahuizen.

Ruigahuizen

Het kerkhof van Ruigahuizen is gelegen is op een terpachtig terrein aan de Tsjerkhofleane aan de westzijde van het dorp. De klokkenstoel met helmdak is kenmerkend voor het kerkhof.

In de 15e eeuw bevond zich op de plek naast de klokkenstoel een kerk. Rond dit kerkje was de begraafplaats gelegen. De kerk werd in de 18e eeuw afgebroken. De klokkenstoel en het kerkhof bleven bestaan.

Harich

Het kerkhof van Harich bevindt zich rond de kerk aan de Stinsenwei. Ook deze begraafplaats is al eeuwenoud. Harich was vroeger de hoofdplaats van de Grietenij en er zijn vele monumenten bewaard gebleven.

De kerk dateert uit 1663 en is erkend als rijksmonument. Het kerkgebouw is in 2021 overgenomen door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

 

De kerkhoven van Stichting Kerkhoven Harich en Ruigahuizen

De begraafplaatsen van Harich en Ruigahuizen waren tot 2022 eigendom van de kerkelijke gemeente Harich en Ruigahuizen. Het was een wens om de begraafplaatsen los te koppelen van de kerkelijke gemeente en onder te brengen in een Stichting. Het beheer en bestuur blijft in de dorpen.

  • De begraafplaatsen worden onderhouden door vrijwilligers uit de dorpen.
  • Dichtbij en betaalbaar.
  • Op de kerkhoven zijn ook rustplaatsen beschikbaar voor mensen die niet in deze dorpen wonen.

Wijzigingen gegevens rechthebbenden

Voor het doorgeven van nieuwe adresgegevens van rechthebbenden of het melden van het overlijden van een rechthebbende verzoeken wij u het adres wijzigen of contactformulier in te vullen.