Bestuur van Stichting Kerkhoven Harich-Ruigahuizen

Voorzitter
Durk Tuinier

Bestuurslid
Wybren de Boer

Secretaris
Jetty Wijnja

Penningmeester
Freddy Bruinsma